Lesní lázně pro rodiče
“Nový rok s lehkostí pro tělo a mysl”

Lesní lázně přináší rodičům možnost věnovat čas sobě, svému tělu a mysli skrze komplexní pohyb, umění správně dýchat, budování všímavosti, hravosti a lehkosti. Přijměte naše pozvání na společné relaxování, načerpání energie a lehkosti pro tělo a mysl. Přijměte naše pozvání na společné relaxování a otužování těla a mysli.

V programu se můžete těšit na nadcházející tématická setkání:

30.1.2023 LáZnění se Štěpánkou
13.2.2023 Cvičení Čchi kung s Helenou
27.2.2023 Vnímavě ke svému tělu s Pavlou
13.3.2023 Mindfulness - všímavost v mezilidských vztazích s Robertem
27.3.2023 Objev dar dechu s Alenou
17.4.2023 Muzikoterapeutické setkání s Annou

Kapacita je max. 12 osob, přihlášení je možné pouze na celý cyklus.

Organizační info
Bližší informace k setkání vám pošleme po přihlášení.

Pro koho?

Primárně pro rodiče.

Cena

Účast je bezplatná.

Podmínka

Trvalé bydliště v Praze

O LáZnění

Záměrem LáZnění je sebepéče a zpřítomnění skrze hlas. Náš hlas nám dává příležitosti, jak se dostat do lepšího kontaktu s námi samotnými, se svojí náladou, s naším tělem. Je i skvělým nástrojem, jak s tím vším naložit, své pocity můžeme vložit do písně a vyzpívat. Skrze hlas můžeme uvolnit nahromaděné tenze a oživit své tělo.
LáZnění je bezpečný prostor, kde můžete prostě být, seznamovat se se svým hlasem a zažívat sílu společného zpěvu. Na LáZnění se budeme věnovat dechovým a hlasovým cvičením, zpívat lidové písně z celého světa i tvořit tady a teď. Nejsou třeba žádné předchozí zkušenosti.

Cvičení Čchi kung

Cílem tohoto starého čínského umění ozdravění je vytvořit si denní návyk tzv. omlazování, tedy naučit se stimulovat a akumulovat svou životní sílu, energii čchi a tím si neustále udržovat vnitřní prostředí těla i mysli v dobré formě.

Naučíte se uvolňovat vaše tělo i mysl, efektivně a přirozeně dýchat, mít zdravý postoj těla a také vaše tělo vnímat spolu s jeho vitální energií. Lekce zahrnuje i techniky automasáží a meditace.

Vnímavě ke svému tělu

Naše tělo bylo stvořeno k pohybu. Bylo stvořeno k pohybu v prostoru vnějšího světa. Bylo stvořeno tak, aby se s lehkostí, pružností, ale i dostatkem prostoru uvnitř těla, pohybovalo ve vnějším světě. Co je prostor uvnitř těla? Dozvíte se, co dodává prostor našemu tělu a proč je ho potřeba. Prožijete sami, jak mohou jednoduchá fyzioterapeutická cvičení ovlivnit pohodu vašeho těla a procítíte, co znamená mít ve vlastním těle prostor. 
 

Mindfulness

Vztahy jsou i podle rozsáhlých studií to nejdůležitější, co v životě máme a jsou také zdrojem štěstí, spokojenosti a naplnění v životě. Přijďte ochutnat, jaké by to bylo, kdybychom jim uměli věnovat tu správnou pozornost. Vyzkoušíte si, jak je možné se ve vztazích uvolňovat a být více sami sebou. V tomto workhopu ochutnáme RMT – Relational Mindfulness Training, který dává důraz na mezilidské vztahy a komunikaci. Všímavost se učíme rozvíjet nejen individuálně, ale i během dialogu a ve skupině. Díky tomu je snadnější si uchovávat a dále rozvíjet hlavní benefity praxe všímavosti (snížení stresu, zvládání emocí, zlepšení pozornosti, laskavější přístup k sobě i k druhým) ve změti každodenních interakcí.

Objev dar dechu

Dar, který nám byl všem dán při našem příchodu na svět, který je stále s námi, při nás, v nás a přesto na něj zapomínáme – DECH. Co je pro naše oko neviditelné je pro nás klíčové. Dech je mostem mezi naší myslí, tělem, duší. Je naší autentickou řečí, naším zrcadlem toho, jak myslíme, jak se cítíme, jak se chováme, jak žijeme. Srdečně vás zvu rozbalit si svůj unikátní dárek, na cestu pro nás nejpřirozenější, nejjednodušší, na cestu Autentického Dechu – Authentic Breathwork Therapy. Předám vám jednoduché dechové nástroje pro každodenní well-being a na konci si umožníte rozbalit si svůj dárek, kdy se skrze dech ponoříte do hlubin sebe sama, a budete mít příležitost potkat se se sebou – s dechem, tam, kde právě potřebujete.

Muzikoterapie

Hudba jako lék, hudba jako zdroj, hudba jako přítel, hudba jako tvůrce vztahů, hudba jako centrum vnitřní rovnováhy. Zvu vás ke společnému tvoření i odpočinku s hudebními nástroji, tělem, hlasem a dechem. Za pomocí technik muzikoterapie se spojíme s proudem inspirace a necháme se vést. A snad, na samém konci setkání, budeme rezonovat sami
se sebou, v sobě. Vplujme spolu do radosti za pomocí zvuku v bezpečí kruhu.
Hudba a hudební nástroje jsou mluvčími našeho prožívání. Pomáhají sebevyjádření tam, kde nelze najít slova. Pečují o naše emoce. Zvuk má také přímý vliv na naše fyziologické funkce (pulz, krevní tlak, dech). Cílené muzikoterapeutické techniky tak mají přímý vliv na psychosomatické zdraví.
Pro naše setkání není potřeba mít jakékoliv zkušenosti s hrou na hudební nástroje.