Ohlédnutí za L.E.S.em a nové aktivity

KOMUNITNÍ ŽIVOT

V L.E.S.e probíhal bohatý program volnočasových aktivit, které byly určeny pro rodiče, děti i obyvatele širší komunity. Zapojit se bylo možné do aktivit zaměřených na zdravý životní styl, přírodu či vzdělávání. Pozvánky do nových aktivit sledujete na Facebooku naší organizace ŠAFRÁN dětem či v L.E.S.ní Facebookové komunitě.

EKOTERAPEUTICKÝ PROSTOR

L.E.S. nabídl také léčivé programy pro děti a rodiče, jejichž mottem bylo “Bez bezpečí nelze růst.” Cílem aktivit a programů pro děti byl rozvoj emoční a sociální inteligence a podpora tvorby bezpečných vztahových vazeb. Nadále nabízíme v rámci projektu PROTKÁVÁNÍ v Šafránovém domku specializované rodičovské dílny a individuální provázení.

Zapojte se do rozvíjení L.E.S.ní komunity i po skončení projektu!

Aktivity naší organizace ŠAFRÁN dětem o.p.s. jsou otevřeny dětem, rodičům i širší komunitě. Aktuálně působíme v Šafránovém domku v ulici Na Farkách 92 v pražské Troji. Léčivé aktivity pro rodiče s dětmi a službu tranzitní péče poskytujeme v rámci projektu PROTKÁVÁNÍ a přehled aktuálních programů naleznete na webu www.safranovydomek.cz.

Kontaktní osoby

Vlaďka Bendová

spolupráce s organizacemi, komunikace s občany

+420 606 605 825

Petra Vykydalová

přihlašování do aktivit

+420 606 153 655

logolink-OP-PPR

PŘÍRODNÍ EKOTERAPEUTICKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM L.E.S. reg. č. CZ.07.3.63/0.0./0.0/20_077/0001732 bylo financováno v letech 2021-2023 z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci OP PPR.